Σύνδεση με Viva Wallet | OSS

Επεκτάσεις

Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Σύνδεση  με τις υπηρεσίες  και τα  τερματικά της Viva Wallet

Οφέλη

Μείωση των λαθών πληκτρολόγησης, μείωση χρόνου απασχόλησης, αυτοματοποίηση συναλλαγών.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού