Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Επεκτάσεις

Διεκπεραίωση  συναλλαγών  με κάρτα
Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Σύνδεση  με τις υπηρεσίες  και τα  τερματικά της Viva Wallet

Οφέλη

Μείωση των λαθών  πληκτολόγησης, μείωση χρόνου  απασχόλησης,  αυτοματοποίηση συναλλαγών.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού