Επεκτάσεις
Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Σύνδεση  με τις υπηρεσίες  και τα  τερματικά της Viva Wallet

Οφέλη

Μείωση των λαθών  πληκτολόγησης, μείωση χρόνου  απασχόλησης,  αυτοματοποίηση συναλλαγών.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας