Σύνδεση του λογισμικού με τα τερματικά της Cardlink

Επεκτάσεις

Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα
Διεκπεραίωση συναλλαγών με κάρτα

Σύνδεση με τα    τερματικά  POS  της  cardlink , για να δέχεστε άμεσα και εύκολα πληρωμές με κάρτες.

 Οφέλη

Μείωση των λαθών πληκτρολόγησης, μείωση χρόνου απασχόλησης  και αυτοματοποίηση των συναλλαγών. 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού