Επεκτάσεις
Υπηρεσίες πώλησης άϋλων καρτών
Υπηρεσίες πώλησης άϋλων καρτών

Υπηρεσίες πώλησης άϋλων καρτών

Διασύνδεση του Open Retail με τα συστήματα της Netlink με σκοπό την πώληση άϋλων καρτών προπληρωμένου χρόνου μέσα από το λογισμικό. Αφορά ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας εκτυπώνονται σε θερμικό εκτυπωτή τα απαραίτητα στοιχεία για την χρήση των παρακάτω προϊόντων.

  • Προϊόντα ανανέωσης χρόνου ομιλίας
  • Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας
  • Προϊόντα προπληρωμένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
  • Άϋλες Κάρτες Ανανέωσης Χρόνου Κινητής Τηλεφωνίας
  • Προπληρωμένες άϋλες κάρτες αγορών

Οφέλη

Mέσω αυτής της διαδικασίας οι χειριστές μπορούν μέσα από το λογισμικό του ταμείου να πωλούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό με άμεση ενημέρωση του ταμείου και των ταμειακών λογαριασμών.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού