Facebook Pixel
Aνακαλύψτε τα προϊόντα του λογισμικού μας
Το Open Accounting Suite προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ DEMO

Τι είναι και τι μπορεί να προσφέρει το Open Accounting στην ανάπτυξη της δική σας επιχείρησης?

Το Open Accounting αποτελεί την βασική πλατφόρμα που ενοποιεί όλες τις εφαρμογές της Open System Solutions, ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα  ERP σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, πληροφόρησης και διοίκησης της εταιρείας σας.

Εκείνο που πραγματικά διαφοροποιεί το σύστημα Open Accounting από κάθε άλλο αντίστοιχο σύστημα του ανταγωνισμού, εκτός από την ισχύ & την ποιότητα της δομής και της λειτουργίας του ίδιου του λογισμικού, είναι τα μοναδικά υποσυστήματα (modules) που το απαρτίζουν.

Χάρη στην κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση στις εκάστοτε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτή η πλατφόρμα διαχείρισης έχει την δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη, άρτια και ταχύτατη ολοκλήρωση των εργασιών με αμεσότητα, σταθερότητα και αξιοπιστία, αλλά και να επικαιροποιεί & να προσαρμόζει τις παραμέτρους του συστήματος διαρκώς στις εκάστοτε ανάγκες & δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Γιατί να επιλέξω το ΟPEN Accounting?

Άμεσες Λύσεις
Άμεσες Λύσεις

Διασφαλίζετε άμεση επίλυση κάθε ανάγκης που προκύπτει σε σχέση με την λειτουργία και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μέσω του δικού σας προσαρμοσμένου Open Accounting Συστήματος.

7/7 Υποστήριξη
7/7 Υποστήριξη

Απολαμβάνετε διαρκή & αδιάλειπτη υποστήριξη & εξυπηρέτηση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Εξέλιξη & Ανάπτυξη
Εξέλιξη & Ανάπτυξη

Κατακτάτε έναν ομαλό ρυθμό λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησής σας.

Κέρδος
Κέρδος

Κερδίζετε σε χρόνο, χρήμα & αξιοπιστία, είτε είστε μια μικρή επιχείρηση, είτε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. 

Όποιο και αν είναι το αντικείμενο της δραστηριότητας & η φιλοσοφία της επιχείρησης σας, με το Open Accounting διασφαλίζετε ακριβώς αυτό που έχετε ανάγκη, πάντοτε στα μέτρα σας.
Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Το Open Accounting σας παρέχει τα εξής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

Ολοκληρωμένη διαχείριση 
Ολοκληρωμένη διαχείριση 

Ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση κάθε πτυχής της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Αναλυτική παρακολούθηση
Αναλυτική παρακολούθηση

Λεπτομερής και αναλυτική παρακολούθηση & ενημέρωση κάθε οικονομικής κίνησης & τιμολόγησης της εταιρείας σας (Κέντρα κόστους, Έργα, Κέντρα εξόδων).

Απλότητα & ευχρηστία
Απλότητα & ευχρηστία

Εύχρηστες, απλές & ελάχιστες οθόνες για την εισαγωγή δεδομένων (all-in-one), με ταυτόχρονη ενημέρωση & διασύνδεση των υποσυστημάτων μεταξύ τους.

 

Υποσυστήματα
Υποσυστήματα

Κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της εταιρείας σας, μέσω των υποσυστημάτων (modules) του Open Accounting.

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη του συστήματος

Παραμετροποίηση
Παραμετροποίηση

Ευέλικτη & ταχύτατη προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησής

Ενημέρωση
Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση & παρακολούθηση των κινήσεων της αποθήκης, διασύνδεση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά 

Λειτουργία
Λειτουργία

Ενιαία παρακολούθηση & λειτουργία των εταιρειών, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης & κατηγορίας των βιβλίων (Β’ & Γ’ κατηγορίας, Ν/89). 

Παρακολούθηση
Παρακολούθηση

Παρακολούθηση σε Ε.Λ.Σ., Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π (Διαχείριση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Συνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε

Πληροφόρηση
Πληροφόρηση

Άμεση πληροφόρηση κερδοφορίας για τον απλό χειριστή σε επίπεδο παραστατικού (Κέρδος Παραστατικού) την στιγμή της έκδοσης

E-payment
E-payment

Σύνδεση με συστήματα πληρωμών (Banking - Platform & electronic payment) με σκοπό την ηλεκτρονική έγκριση των πληρωμών και την κατάργηση των επιταγών και των υπογραφών (ηλεκτρονική έγκριση μεταφοράς ποσών).

Document managment
Document managment

Αρχειοθέτηση των έντυπων παραστατικών τα οποία έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικά έγγραφα, μαζί με τις αντίστοιχες εγγραφές του συστήματος με σκοπό την κατάργηση της αρχειοθέτησης και την άμεση απεικόνιση του πραγματικού εγγράφου στις καρτέλες του συστήματος

 

 

Ταμειακές ροές
Ταμειακές ροές

Συσχέτιση των εισπράξεων και των πληρωμών με ειδικούς κωδικούς για αποτύπωση των πηγών των εσόδων και των αιτιών των εξόδων στην κατάσταση Ταμειακών ροών (cash flow), απολογιστικά και προϋπολογιστικά.

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Παρακολούθηση των λογαριασμών με χρηματοοικονομικούς όρους και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας σε μια σελίδα Profit-&-LossEBITDA.

Work Flow
Work Flow

Ροές εγκρίσεων work flow για τις πληρωμές των τιμολογίων των προμηθευτών και για την έγκριση προμήθειας υλικών 

Διασύνδεση με τράπεζες
Διασύνδεση με τράπεζες

Σύνδεση με τα e-banking των τραπεζών και αυτόματη ενημέρωση των καρτελών (on line πληρωμές πελατών) με αποτέλεσμα τον μηδενισμό του κόστους για την εισαγωγή των στοιχείων. 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποθηκών
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποθηκών

Με  την πλατφόρμα Wms  , μηδενίστε τα λάθη κατά την  παραλαβή και προετοιμασία των παραγγελιών. Μειώστε το κόστος διαχείρισης, δημιουργώντας ένα  ομοιόμορφο υπολογιστικό περιβάλλον για όλες τις λειτουργίες .

Λήψεις

Κατεβάστε χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα και παρουσιάσεις του προϊόντος.

 
Open Accounting Brochure

Η επιτυχία της εταιρείας σας βρίσκεται σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ εφαρμογή!

 
Open Retail Brochure 2018

Η πιο ολοκληρωμένη λυση στην εντατική λιανική!

 
Ερεύνα ικανοποιήσεις πελάτη HSW .

Ερεύνα ικανοποιήσης πελάτη HSW για το Open Accounting και τις υπηρεσίες της OSS .

 
Έρευνα ικανοποίησης Πελάτη Οκ

Ερεύνα ικανοποιήσης  πελάτη  Οκ Any time Market για το Open Accounting και το Open Retail.

 
Πλεονεκτήματα Open Retail .

Υποσυστήματα

Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά

To υποσύστημα παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση, για εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς, ενσωματώνοντας εντολές πληρωμής Aging, e-payments  κ.ο.κ.

Εμπορική διαχείριση

Εμπορική διαχείριση

Σ’ αυτή την κατηγορία, καταργούνται οι χρονοβόρες χειροκίνητες εισαγωγές δεδομένων, με την ταχύτατη διαχείριση αγορών πωλήσεων, παραλαβών και παραγγελιών, ενώ υποστηρίζονται πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, έλεγχος πιστωτικών των προμηθευτών, αλλά και δημιουργία προτάσεων αναπαραγγελιών.

Προσφορές

Προσφορές

Διαχείριση προσφορών προς τους πελάτες μέσα από πολλαπλούς καταλόγους προμηθευτών και δημιουργία των απαραίτητων έντυπων και ηλεκτρονικών προσφορών.

Συμβόλαια συντήρησης - υποστήριξης

Συμβόλαια συντήρησης - υποστήριξης

Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης και συμβάσεων υποστήριξης, με ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίων, ανάλογα με την περιοδικότητα που έχει καθοριστεί.

Λογιστική & οικονομική πληροφόρηση

Λογιστική & οικονομική πληροφόρηση

Αναλυτική λογιστική και εταιρική πληροφόρηση, με παρακολούθηση των λογαριασμών ανά κέντρο κόστους, τμήμα εξόδου, θέση εκμετάλλευσης. Ιδανικό για εταιρείες τροφίμων & ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δυνατότητες Cash Flow και Profit & Loss.

Υπηρεσίες (services)

Υπηρεσίες (services)

Παρακολούθηση κλήσεων για επισκευή εξοπλισμού, εργασιών εξωτερικών συνεργείων, εγγυήσεων μηχανημάτων, ανταλλακτικών. Δημιουργία καρτέλας επισκευής άμεσα κατά την παραλαβή. Κάλυψη των αναγκών για λευκές συσκευές, μηχανήματα, φορτηγά.

Σχέσεις συναλλασσόμενων CRM

Σχέσεις συναλλασσόμενων CRM

Διαχείριση επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους και ταυτόχρονη παρακολούθηση της εξέλιξης των εταιρικών διαδικασιών. Δυνατότητα καταγραφής της χρονικής διάρκειας
της κάθε διαδικασίας στο υποσύστημα απασχόλησης, παρακολούθηση πωλητών και ομαδικών εργασιών.

Προμήθειες υλικών (inquiries)

Προμήθειες υλικών (inquiries)

Διαχείριση αιτήσεων προμήθειας υλικών, σύγκριση τιμών και προτάσεις αγοράς. Διαδικτυακό (WEB) περιβάλλον λειτουργίας. Ηλεκτρονικές ροές workflow για την έγκριση των αιτημάτων, αυτόματη αξιολόγηση των προσφορών των προμηθευτών (Inquiry). Παρακολουθείτε τις παραγγελίες (Orders) στους προμηθευτές.

 Παραγωγή

Παραγωγή

Πολλαπλές δυνατότητες, όπως: καταχώριση παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία αναλώσεων βάσει συνταγολόγιου, παρακολούθηση ωρών λειτουργίας μηχανών και service εξοπλισμού βιομηχανικής παραγωγής. Δημιουργία παραγωγής και αναλώσεων βάσει πωλήσεων για δραστηριότητες εστίασης-ζαχαροπλαστικής. Κοστολόγηση παραγόμενων προϊόντων.

WMS & logistics

WMS & logistics

Πρόσθετη πλατφόρμα Wms για την διαχείριση μεγάλων αποθηκών.Παραλαβές, picking, Overstock & Live bins, Pallet tag. Λειτουργήστε την αποθήκη σας με την χρήση ασύρματων συσκευών (mobile android). Εγκατεστημένο σε cash & carry στην Αμερική.

 

 

 

 

Διασύνδεση EDI

Διασύνδεση EDI

Εισαγωγή παραστατικών αγορών (EDI) και ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών, σε συνεργασία με τις εταιρείες Impact και Retail@link) και από οποιονδήποτε τρίτο, μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Συνδεση με  την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε

Συνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε

Διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.,  για άμεση αποστολή τιμολογίων, μη αντικρυζόμενων  παραστατικών καθώς και  λογιστικών Εγγραφών Τακτοποίησης. Λήψη, αυτόματη συσχέτιση  και διαβιβαση  των παραστατικών  εξόδων στην πλατφόρμα myDATA.

 

Το Open Accounting ERP φαίνεται να είναι η ιδανική εφαρμογή για την επιχείρησή μου. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα?

Κανονίστε μία δωρεάν παρουσίαση του OPEN Accounting στο χώρο σας

Δείτε ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο του συστήματος Open Accounting

Εξερευνήστε ζωντανά τις λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

Τι λένε για το Open Accounting οι πελάτες μας.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού