Aνακαλύψτε τα προϊόντα λογισμικού μας
Το Open Accounting προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ DEMO
Τι είναι και τι μπορεί να προσφέρει το Open Accounting στην ανάπτυξη της δική σας επιχείρησης?

Το Open Accounting  αποτελεί  την   βασική  πλατφόρμα  που ενοποιεί  όλες τις εφαρμογές της Open System Solutions, ενώ ταυτόχρονα  συνιστά  ένα  ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα  σε θέματα λειτουργίας,  οργάνωσης, πληροφόρησης και διοίκησης της εταιρείας σας.

Εκείνο που πραγματικά διαφοροποιεί το σύστημα Open Accounting από κάθε άλλο αντίστοιχο σύστημα του ανταγωνισμού, εκτός από την ισχύ & την ποιότητα της δομής και της λειτουργίας του ίδιου του λογισμικού, είναι τα μοναδικά υποσυστήματα (modules) που το απαρτίζουν.

Χάρη στην κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση στις εκάστοτε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτή η πλατφόρμα διαχείρισης έχει την δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη, άρτια και ταχύτητατη ολοκλήρωση των εργασιών με αμεσότητα, σταθερότητα και αξιοπιστία, αλλά και να επικαιροποιεί & να προσαρμόζει τις παραμέτρους του συστήματος διαρκώς στις εκάστοτε ανάγκες & δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Γιατί να επιλέξω το ΟPEN Accounting?
Άμεσες Λύσεις

Διασφαλίζετε άμεση επίλυση κάθε ανάγκης που προκύπτει  σε σχέση με την λειτουργία  και της δυνατότητες της επιχείρησής σας, μέσω του δικού  σας  προσαρμοσμένου  Open Accounting Συστήματος.

7/7 Υποστήριξη

Απολαμβάνετε διαρκή & αδιάλειπτη υποστήριξη & εξυπηρέτηση, 7 ημέρες την εβδομάδα

Εξέλιξη & Ανάπτυξη

Κατακτάτε έναν ομαλό ρυθμό λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησής σας

Κέρδος

Κερδίζετε σε χρόνο, χρήμα & αξιοπιστία, είτε είστε μια μικρή επιχείρηση, είτε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. 

Όποιο και αν είναι το αντικείμενο της δραστηριότητας & η φιλοσοφία της επιχείρησης σας, με το Open Accounting διασφαλίζετε ακριβώς αυτό που έχετε ανάγκη, πάντοτε στα μέτρα σας.
Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Το Open Accounting σας παρέχει τα εξής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1

Ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση κάθε πτυχής της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 2

Λεπτομερής παρακολούθηση & ενημέρωση κάθε οικονομικής κίνησης & τιμολόγησης της εταιρείας σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 3

Ελάχιστες φόρμες εισαγωγής στοιχείων (all-in-one), με ταυτόχρονη ενημέρωση & διασύνδεση των υποσυστημάτων μεταξύ τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 4

Κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της εταιρείας σας, μέσω των υποσυστημάτων (modules) του Open Accounting.

Βασικά χαρακτηριστικά και ωφέλη του συστήματος
Παραμετροποίηση

Ευέλικτη & ταχύτατη προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησής

Διαχείριση

Εύχρηστες, απλές & ελάχιστες οθόνες για την εισαγωγή δεδομένων

Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση & παρακολούθηση των κινήσεων της αποθήκης, διασύνδεση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά & συσχέτιση των εγγραφών με τα ηλεκτρονικά/φυσικά παραστατικά.

Παρακολούθηση

Ενιαία παρακολούθηση & λειτουργία των εταιρειών, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης & κατηγορίας  των βιβλίων  (Β’ & Γ’ κατηγορίας, Ν/89). Παρακολούθηση  σε Ε.Λ.Σ., Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π

Πληροφόρηση / Επικαιροποιήση

Επικαιροποιημένη πληροφόρηση κερδοφορίας για τον απλό χειριστή σε επίπεδο παραστατικού, και για τη διοίκηση, σε επίπεδο κέντρων κόστους, ταμειακών ροών (cash flow) και κερδών ή ζημιών (profit & loss)

Διασύνδεση

Σύνδεση με εξωτερικά  συστήματα Edi, Banking  - Platform, e-pay- ment, Bi Targit

WMS

Λογισμικό ασύρματων τερματικών για την διαχείριση των αποθηκών, την παραλαβή , την παραγγελιοληψία, picking.

 

Λήψεις

Κατεβάστε χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα και παρουσιάσεις του προϊόντος.

 
Open Accounting Brochure

Η επιτυχία της εταιρείας σας βρίσκεται σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ εφαρμογή!

 
Open Retail Brochure 2018

Η πιο ολοκληρωμένη λυση στην εντατική λιανική!

 
Ερεύνα ικανοποιήσεις πελάτη HSW .

Ερεύνα ικανοποιήσης πελάτη HSW για το Open Accounting και τις υπηρεσίες της OSS .

 
Έρευνα ικανοποίησης Πελάτη Οκ

Ερεύνα ικανοποιήσης  πελάτη  Οκ Any time Market για το Open Accounting και το Open Retail.

 
Πλεονεκτήματα Λύσεων ΟSS.
Υποσυστήματα
Χρηματοοικονομικά

To υποσύστημα παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση, για εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς, ενσωματώνοντας εντολές πληρωμής Aging, e-payments  κ.ο.κ.

Εμπορική διαχείριση

Σ’ αυτή την κατηγορία, καταργούνται οι χρονοβόρες χειροκίνητες εισαγωγές δεδομένων, με την ταχύτατη διαχείριση αγορών πωλήσεων, παραλαβών και παραγγελιών, ενώ υποστηρίζονται πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, έλεγχος πιστωτικών των προμηθευτών, αλλά και δημιουργία προτάσεων αναπαραγγελιών.

Προσφορές

Διαχείριση προσφορών προς τους πελάτες μέσα από πολλαπλούς καταλόγους προμηθευτών και  δημιουργία των απαραίτητων έντυπων και ηλεκτρονικών προσφορών.

Συμβόλαια συντήρησης - υποστήριξης

Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης και συμβάσεων υποστήριξης, με ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίων, ανάλογα με την περιοδικότητα που  έχει καθοριστεί.

Λογιστική & οικονομική πληροφόρηση

Αναλυτική λογιστική και εταιρική πληροφόρηση, με παρακολούθηση των λογαριασμών ανά κέντρο κόστους, τμήμα εξόδου, θέση εκμετάλλευσης. Ιδανικό για εταιρείες τροφίμων & ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δυνατότητες Cash Flow και Profit & Loss.

Υπηρεσίες (services)

Παρακολούθηση κλήσεων για επισκευή εξοπλισμού, εργασιών εξωτερικών συνεργείων, εγγυήσεων μηχανημάτων, ανταλλακτικών. Δημιουργία καρτέλας επισκευής άμεσα κατά την παραλαβή. Κάλυψη των αναγκών για λευκές συσκευές, μηχανήματα, φορτηγά.

Σχέσεις συναλλασσόμενων CRM

Διαχείριση επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους και ταυτόχρονη παρακολούθηση της εξέλιξης των εταιρικών διαδικασιών. Δυνατότητα καταγραφής της χρονικής διάρκειας
της κάθε διαδικασίας στο υποσύστημα απασχόλησης, παρακολούθηση πωλητών και ομαδικών εργασιών.

Προμήθειες υλικών (inquiries)

Διαχείριση αιτήσεων προμήθειας υλικών, σύγκριση τιμών και προτάσεις αγοράς. Σύστημα ροής εγκρίσεων (work flow). Διαδικτυακή πλατφόρμα εισαγωγής αιτήσεων.

Παραγωγή

Πολλαπλές δυνατότητες, όπως: καταχώριση παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία αναλώσεων βάσει συνταγολόγιου, παρακολούθηση ωρών λειτουργίας μηχανών και service εξοπλισμού βιομηχανικής παραγωγής. Δημιουργία παραγωγής και αναλώσεων βάσει πωλήσεων για δραστηριότητες εστίασης-ζαχαροπλαστικής. Κοστολόγηση παραγόμενων προϊόντων.

Μεταφορές

Παροκολούθηση των υποθέσεων των εταιριών Διεθνών Μεταφορών ( Διαμεταφορείς ) (Αεροπορικές / Οδικές / Θαλάσσιες / Cargo),Ναυτικών πρακτορείων.   Έκδοση των απαραίτητων εγγράφων  για την διακίνηση των φορτίων Cmr, Air way Βill,Liner Bill Of Landing, Cargo manifest , Διασαφήσεις.

Το Open Accounting φαίνεται να είναι η ιδανική εφαρμογή για την επιχείρησή μου. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα?
Κανονίστε μία δωρεάν παρουσίαση του OPEN Accounting στο χώρο σας
Δείτε ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο του συστήματος Open Accounting
Εξερευνήστε ζωντανά τις λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής
Τι λένε για το Open Accounting οι πελάτες μας.
Εγγραφείτε στο Newsletter μας