Open Retail Suite - Super Markets | OSS

Ιστορίες Πελατών

OK Markets
Το πρόβλημα


Open Retail Suite
Το πρόβλημα

Η αλυσίδα καταστημάτων OΚ Anytime Markets, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών της, αναζητούσε λογισμικό το οποίο θα βελτίωνε την ταχύτητα εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών στα καταστήματα δικαιόχρησης, θα αύξανε την πληροφόρηση των επιχειρηματιών, θα διεύρυνε με νέες υπηρεσίες την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες της και θα προσέφερε τη δυνατότητα για διαμόρφωση και διαχείριση των διαδικασιών σε μια ενιαία υποδομή.

Τα οφέλη

Τα οφέλη

- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και την προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών στο ίδιο λογισμικό (All-in-one). Τέτοιες υπηρεσίες είναι: η εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, η πώληση προπληρωμένων καρτών και άυλου χρόνου, η πώληση εισιτηρίων, η έκδοση παραστατικών σε θερμικό εκτυπωτή στο ταμείο, όπως το τιμολόγιο, η απόδειξη επιστροφής λιανικής και η άμεση σύνδεση με τα POS των τραπεζών.

- Μείωση του χρόνου απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, μέσα από την εκμετάλλευση και οργάνωση των δεδομένων των πωλήσεων, που προσφέρονται από το διπλογραφικό σύστημα του λογισμικού, παρέχοντας δυναμικά πλεονεκτήματα όπως: συμφωνία του καταστήματος μέσω της ταμειακής κατάστασης, υπόλοιπο του ταμείου του καταστήματος, έλεγχος των αποθεμάτων και της κερδοφορίας, ταχύτητα και πληροφόρηση στην παραγγελιοληψία, καθώς και άλλων καινοτομιών που περιλαμβάνονται στο λογισμικό.

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΟΚ Anytime Market τόσο από την εφαρμογή των παραπάνω, αλλά και με την ταχύτερη υλοποίηση των νέων διαδικασιών χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Open System Solutions, η οποία ενσωματώνει άμεσα τις πρακτικές της αγοράς στο λογισμικό, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ποσοτικά & Ποιοτικά οφέλη

Τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη που προκύπτουν μέσα από τις απαντήσεις της εταιρείας και των καταστηματαρχών είναι πολλαπλά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας:

- Αύξηση των πελατών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, λόγω της ενσωμάτωσης της δυνατότητας για εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας και πώλησης προπληρωμένου χρόνου

- Βελτίωση κατά 80% της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών χονδρικής, λόγω της άμεσης έκδοσης τιμολογίων από το ταμείο

- Βελτίωση τουλάχιστον 40% της διαχείρισης των αποθεμάτων, μέσω των διαδικασιών απογραφής, της ηλεκτρονικής εισαγωγής των αγορών και μέσω του ασύρματου υποσυστήματος φορητών

- Ελαχιστοποίηση των λαθών των χειριστών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, λόγω της άμεσης επικοινωνίας λογισμικού με το POS

- Βελτίωση της πληροφόρησης κατά 100%, λόγω της πρόσβασης μέσω διαδικτύου στις πωλήσεις του καταστήματος από οποιαδήποτε συσκευή

- Βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας κατά 80%, λόγω του διαχωρισμού των αποδείξεων με τα αυτοτελή είδη σε ξεχωριστή απόδειξη (εισιτήρια ΜΜΜ, άϋλος χρόνος, στιγμιαία λαχεία)

Για τα αποτελέσματα από την χρήση του λογισμικού, οι χρήστες ανέφεραν:           

 • Τάχιστη και έγκυρη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Διεργασίες προστιθέμενης αξίας.
 • Απλή χρήση των εφαρμογών
 • Γρήγορα κλεισίματα βραδιών, ταμείων και Ζ
 • Λειτουργία πολλών ταμείων συγχρόνως
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα στην έκδοση απόδειξης
 • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων

Για προβλήματα που επιλύσαν από την χρήση του λογισμικού, οι απαντήσεις συνοψίζονται ως εξής:

 • Άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Aπόκριση της εφαρμογής λιανικής
 • Πληροφόρησης του επιχειρηματία
 • Ευκολία χρήσης
 • Ταχύτατες επανεκκινήσεις
 • Ελαχιστοποίηση κολλημάτων του υπολογιστή
 • Μικρή βάση δεδομένων που δεν βαρύνει τον υπολογιστή
 • Αναλυτική περιγραφή εισπράξεων
 • Πολύ καλή εικόνα στατιστικών και οικονομικών στοιχείων καταστήματος

Για τα πλεονεκτήματα που αποκόμισαν από την χρήση του λογισμικού, οι χειριστές ανέφεραν:

 • Άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση του πελάτη,
 • Άμεση και ταχύτατη αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων στην λειτουργία τις εφαρμογής με την βοήθεια απομακρυσμένου ελέγχου.
 • Το γρήγορο adaptation της εφαρμογής σε οποιαδήποτε απαίτηση του ομίλου αλλά και των φορολογικών διατάξεων.
 • Την προστιθέμενη αξία που μας δίνει ενσωματώνοντας λειτουργίες που είναι on-par με τις τάσεις της εποχής.
 • Το γεγονός ότι η εφαρμογή είναι αρκετά Lightweight για να λειτουργεί και σε παλαιά αλλά και σε νέα αλλά μικρών δυνατοτήτων hardware.
 • Την εύκολη και γρήγορη (πλέον) δυνατότητα live-update μέσα από την εφαρμογή προς προσθήκη νέων δυνατοτήτων ή bugfixes.
 • Την out-of-the-box online πληροφόρηση σε smart devices του επιχειρηματία με πληθώρα πληροφοριών.
 • Την εύκολη αναβάθμιση από ένα πρόγραμμα λιανικής Super Market σε πλήρη σουίτα ERP και πληροφόρησης μιας εταιρείας όπως παρακολούθηση υποκαταστημάτων κλπ.

Στην ερώτηση για προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί, λογισμικό ή/και βελτιώσεις που θεωρείτε χρήσιμες, οι χειριστές ανέφεραν:

 • Μη επιλυμένα προβλήματα δεν υπάρχουν
 • Βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν στο User Interface, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται
 • Επίσης, ίσως να ήταν χρήσιμη η υποστήριξη μελλοντικά και RDBMS της Microsoft (SQL Server).

Άλλα οφέλη μέσα από την χρήση του λογισμικού

-    Μείωση του χρόνου απασχόλησης του λογιστηρίου κατά 5% σε ένα λογιστήριο 10 ατόμων

-    Μείωση του χρόνου δημιουργίας των λογιστικών εγγραφών κατά 3% και αντίστοιχη αύξηση της ταχύτητας για την λήψη της πληροφορίας κατά 3%

Να σημειωθεί πως εκτελούνται περίπου 9,5 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως και εξυπηρετούνται 30 χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Μάριος Φίλος

Διευθυντής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  OK Anytime Market Α.Ε

 

 

Το Open Retail φαίνεται ιδανικό για την επιχείρησή μου. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα;

Κανονίστε μία δωρεάν παρουσίαση του Open Retail στο χώρο σας

Δείτε ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο του συστήματος Open Retail

Εξερευνήστε ζωντανά τις λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού