Διαδικασίες Ζύγισης & Πώλησης και Εκτύπωσης Ετικετών

Επεκτάσεις

Διαδικασίες Ζύγισης & Πώλησης

Διαδικασίες Ζύγισης & Πώλησης

Διαδικασίες Ζύγισης & Πώλησης

Ανάπτυξη λύσης σε ειδικό εξοπλισμό της Χρονογραφικής, ο οποίος έχει ενσωματωμένα υπολογιστή – ζυγαριά – εκτυπωτή ετικετών και εκτυπωτή αποδείξεων (All in one), με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πώλησης.

Οφέλη

Χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό βελτιώνουμε την ταχύτητα πώλησης και αποδεσμεύουμε τον χώρο από επιπλέον εξοπλισμό.

Λύση για αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία και κρεοπωλεία.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού