Έλεγχος πρόσβασης με συστήματα της SCAN

Επεκτάσεις

Έλεγχος  πρόσβασης

Έλεγχος πρόσβασης

Διασύνδεση του λογισμικού Open Fitness με συστήματα της Scan Hellas για τον έλεγχο της πρόσβασης με τη χρήση τουρνικέ στους χώρους εκγύμνασης για τις ανάγκες της αλυσίδας των Γυμναστηρίων Planet.

Οφέλη 

Αυτοματοποιημένη διαδικασία εισόδου των μελών με την χρήση κάρτας, έλεγχος εισόδου μελών χωρίς συνδρομή με αντίστοιχη αύξηση των συνδρομών.

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού