Πώληση εφημερίδων και περιοδικών με χρήση barcode

Επεκτάσεις

Πώληση εφημερίδων και περιοδικών με barcode

Πώληση εφημερίδων και περιοδικών με barcode

Πώληση εφημερίδων και περιοδικών με barcode

Μέσω διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Άργος ΑΕ, το λογισμικό λαμβάνει αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία των εφημερίδων και περιοδικών, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις ανάγκες του Τύπου, χωρίς περιττές κινήσεις.

Οφέλη

  • Πώληση εφημερίδων και περιοδικών με την χρήση barcode,
  • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης σας με τα στοιχεία του δελτίου παραλαβής,
  • Διαχείριση - εκτύπωση  του δελτίου επιστροφής και ενημέρωση της αποθήκης,
  • Αναλυτική παρακολούθηση του κάθε εντύπου.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού