Διασύνδεση με τράπεζες - Πληρωμές

Επεκτάσεις

Διασύνδεση με Τράπεζες - Πληρωμές

Διασύνδεση με Τράπεζες - Πληρωμές

Ανάπτυξη λύσης για το Open Accounting σε συνεργασία με την DATAMATION για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών των πληρωμών μέσω  εμβασμάτων. Εμπεριέχει  διαδικασίες  ροών (Work Flow) για την  προετοιμασία των πληρωμών, ενημέρωση των συστημάτων της DATAMATION για την ηλεκτρονική έγκριση των πληρωμών, ενημέρωση των τραπεζών με τις πληρωμές (Payments components) και ενημέρωση του ERP Οpen Accounting με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.

Οφέλη

Πλήρης αυτοματοποίηση των χειρόγραφων διαδικασιών έγκρισης πληρωμών.

Πλήρης εξάλειψή των διαδικασιών που αφορούν τις επιταγές.

Μεγάλη μείωση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού του λογιστηρίου για τις πληρωμές των προμηθευτών.

 

ωση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού του λογιστηρίου για τις πληρωμές των προμηθευτών.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού