Ηλεκτρονική Διασύνδεση Με Τις 4 Συστημικές Τράπεζες | OSS

Επεκτάσεις

Διασύνδεση με τράπεζες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των πελάτων σας

Διασύνδεση με τράπεζες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των πελάτων σας

Διασύνδεση με τράπεζες για τις on line πληρωμές των πελάτων σας

Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των τεσσάρων τραπεζών (Alpha bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) για τη ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών των πελάτων σας. Οι πελάτες μέσω του e-banking τους επιλέγουν την ηλεκτρονική πληρωμή στην εταιρεία σας, γίνεται ταυτοποίηση του λογαριασμού τους και με την πληρωμή ενημερώνεται ο λογαριασμός σας, καθώς και τα συστήματα του Open Accounting (λογαριασμοί τραπεζών, πελατών) άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

Οφέλη

  • Εξάλειψη οποιαδήποτε διαδικασίας για την καταχώρηση των εισπράξεων από τους πελάτες σας.
  • Μηδενισμός του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων σας.
  • Αυτόματη ενημέρωση των πιστωτικών ορίων.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού