Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοίας

Επεκτάσεις

Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοΐας

Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοΐας

Διασύνδεση του Open Accounting με τα συστήματα κρατήσεων της εταιρείας Symbol. Ενημέρωση του πιστωτικού ορίου των πρακτόρων, εισαγωγή των εκκαθαρίσεων των εισιτηρίων στο Open Accounting και ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών εσόδων και πρακτόρων. Εισαγωγή των εισιτηρίων στα συστήματα στατιστικών της ΟSS.

Οφέλη

  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών,
  • ελαχιστοποίηση των λαθών,
  • άμεση ενημέρωση όλων συστημάτων,
  • μείωση του χρόνου απασχόλησης.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού