Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας Μέσω Netlinκ

Επεκτάσεις

Εξόφληση λογαριασμών

Εξόφληση λογαριασμών

Με την υπηρεσία Netlink Bill προσφέρεται η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ, εξοφλήσεις Δημοσίου, κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου (υπηρεσίες ιντερνέτ) και λοιπών υποχρεώσεων

Οφέλη

Πληρωμή μέσα από το λογισμικό, άμεση ενημέρωση του ταμείου και της βάρδιας του χειριστή, έκδοση απόδειξης με την σχετική προμήθεια, λογιστική παρακολούθηση των απαραίτητων λογαριασμών συμπληρωματικά.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού