Διασύνδεση EDI με IMPACT

Επεκτάσεις

Διασύνδεση EDI  με IMPACT
Διασύνδεση EDI με IMPACT

Το EDI (Electronic Data Interchange) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένου περιεχομένου από ERP-σε-ERP χωρίς την ανάγκη  χειρωνακτικής καταχώρησης. 

Μέσω της ηλεκτρονικής  τιμολόγησης  και τις  ανταλλαγής  των παραστατικών( PDF) επιτυγχάνεται  και η ηλεκτρονική  τους αρχειοθέτηση.

Οφέλη

  • Μειώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος ελέγχου και καταχώρησης των παραστατικών.
  • Επιτυγχάνεται αυτόματη αρχειοθέτηση,
  • άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά παραστατικά μέσα από το σύστημα,
  • Document management,
  • Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού