Διασύνδεση EDI με IMPACT | OSS

Επεκτάσεις

Διασύνδεση EDI με IMPACT

Διασύνδεση EDI με IMPACT

Το EDI (Electronic Data Interchange) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένου περιεχομένου από ERP-σε-ERP χωρίς την ανάγκη χειρωνακτικής καταχώρησης. 

Μέσω της ηλεκτρονικής  τιμολόγησης και της ανταλλαγής των παραστατικών(PDF) επιτυγχάνεται και η ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση.

Οφέλη

  • Μειώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος ελέγχου και καταχώρησης των παραστατικών.
  • Επιτυγχάνεται αυτόματη αρχειοθέτηση.
  • άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά παραστατικά μέσα από το σύστημα.
  • Document management.
  • Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού