Διασύνδεση EDI με retail@link

Επεκτάσεις

Διασύνδεση EDI  με Retail@Link

Διασύνδεση EDI με Retail@Link

Το EDI (Electronic Data Interchange) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένου περιεχομένου από ERP-σε-ERP χωρίς την ανάγκη χειρωνακτικής καταχώρησης. 

Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ανταλλαγής των παραστατικών (PDF) επιτυγχάνεται και η ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση.

Οφέλη

  • Μειώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος ελέγχου και καταχώρησης των παραστατικών,
  • Επιτυγχάνεται η αυτόματη αρχειοθέτηση,
  • η άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά παραστατικά μέσα από το σύστημα.
  • Document management.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού