Διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας RBS

Επεκτάσεις

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών RBS

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών RBS

Διασύνδεση με τους φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ της εταιρείας RBS για την σήμανση των αποδείξεων λιανικής και των εκδιδόμενων παραστατικών.

  • ΕΑΦΔΣΣ: RBS - 101 NET

Οι λύσεις της OSS χρησιμοποιούν ειδικό πιστοποιημένο λογισμικό για την επικοινωνία με τους φορολογικούς μηχανισμούς της RBS.

Οφέλη

  • Ταχύτερη έκδοση των αποδείξεων λιανικής.
  • Ορθότερη διαχείριση των εκδιδόμενων παραστατικών.
  • Εξάλειψη ενδιάμεσων λογισμικών για την σήμανση των παραστατικών.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού