Διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας DIEBOLD - NIXDOR

Επεκτάσεις

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών NIXDORF

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών NIXDORF

Διασύνδεση με τους φορολογικούς μηχανισμούς ΑΔΗΜΕ της εταιρείας DIEBOLD - NIXDORF (πρώην WINCOR - NIXDORF) για την έκδοση αποδείξεων λιανικής

  • ΑΔΗΜΕ: ΜF-EJ210, MF-EJ320, ME-EJ320B

Οι λύσεις της OSS χρησιμοποιούν ειδικό πιστοποιημένο λογισμικό για την επικοινωνία  με τους μηχανισμούς ΑΔΗΜΕ της εταιρείας.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού