Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών ICS | OSS

Επεκτάσεις

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών ICS

Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών ICS

Διασύνδεση με τους φορολογικούς μηχανισμούς της εταιρείας ICS (ΑΔΗΜΕ, ΕΦΑΦΔΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ) για την σήμανση των αποδείξεων λιανικής και των παραστατικών διακίνησης.

AΔΗΜΕ: CITIZEN FISCAL

ΕΑΦΔΣΣ: ICS ALGOBOX NET

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ: ELEGANT, ICS MICRO

Οι λύσεις της OSS χρησιμοποιούνειδικό πιστοποιημένο λογισμικό για την επικοινωνία με τους φορολογικούς μηχανισμούς της ICS.

Οφέλη

  • Ταχύτερη έκδοση των αποδείξεων λιανικής.
  • Ορθότερη διαχείριση των εκδιδόμενων παραστατικών.
  • Εξάλειψη ενδιάμεσων λογισμικών για την σήμανση των παραστατικών.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού