Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοίας της LINKOSS (FORTH CRS )

Επεκτάσεις

Διασύνδεση με τα συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοΐας της εταιρείας LINKOSS

Διασύνδεση με τα συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοΐας της εταιρείας LINKOSS

Διασύνδεση του Open Accounting με τα συστήματα κρατήσεων της εταιρείας LINKOSS. Άμεση σύνδεση στα συστήματα AS400 της εταιρείας (όταν είναι εγκατεστημένα στον χώρο σας) ή μέσω ανταλλαγής αρχείων. Ενημέρωση του πιστωτικού ορίου των πρακτόρων, εισαγωγή των εκκαθαρίσεων των εισιτηρίων στο Open Accounting και ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών εσόδων και πρακτόρων. Εισαγωγή των εισιτηρίων στα συστήματα στατιστικών της ΟSS.

 Οφέλη

  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών
  • Ελαχιστοποίηση των λαθών
  • Άμεση ενημέρωση όλων συστημάτων
  • Περιορισμός του χρόνου απασχόλησης

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού