Λογισμικό για πολυδύναμα κέντρα

Ιστορίες Πελατών

Human Health Club
Διαχείριση πολυδύναμων κέντρων


Open Fitness Suite
Διαχείριση πολυδύναμων κέντρων

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των γυμναστηρίων λειτουργώντας ένα πολυδύναμο κέντρο δηλαδή ένα  κέντρο που παρέχει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την υγεία (εκγύμναση - διαιτολόγιά – αισθητική). Ο ιδιοκτήτης προσδοκούσε σε ένα πρόγραμμα που θα του καλύψει όλες τις λειτουργικές ανάγκες του γυμναστηρίου, τις λογιστικές ανάγκες αλλά και την συνολική παρακολούθηση της εταιρείας.

H OSS με το Open Fitness και το Open Accounting κάλυψε όλες τις παραπάνω επιχειρησιακές ανάγκες. Για το γυμναστήριο, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην αναλυτική αρχειοθέτηση των μελών, την παρακολούθηση των ραντεβού των επιμέρους τμημάτων, την παρακολούθηση της αποθήκης, την αναλυτική  κίνηση των μελών και των προμηθευτών. Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας δημιουργήθηκε και μια ομάδα στατιστικών στοιχείων που έδινε την δυνατότητα ελέγχου και εξαγωγής συμπερασμάτων με μεγάλη ευκολία.

Το λογισμικό σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε απόλυτα τον πελάτη σας αποκτώντας το πλεονέκτημα της καλύτερης εξυπηρέτησης του!!

Το Open Fitness Suite φαίνεται να είναι η ιδανική εφαρμογή για την επιχείρησή μου. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα?

Κανονίστε μία δωρεάν παρουσίαση του Open Fitness στο χώρο σας

Δείτε ένα σύντομο επεξηγηματικό βίντεο του συστήματος OPEN Fitness

Εξερευνήστε ζωντανά τις λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού