Ενημέρωση εταιρειών μετρήσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς

Επεκτάσεις

Ενημέρωση εταιρειών μετρήσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς
Ενημέρωση εταιρειών μετρήσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς

Δημιουργία διαδικασιών για την ενημέρωση των δεδομένων της εταιρείας GFK με τις πωλήσεις των συνεργαζόμενων καταστημάτων με σκοπό την διενέργεια μετρήσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού