Διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών της εταιρείας DIEBOLD - NIXDOR

Extensions

Interconnection with NIXDORF tax mechanisms
Interconnection with NIXDORF tax mechanisms

Interconnection with the ADIME tax mechanisms of the DIEBOLD - NIXDORF company (ex WINCOR - NIXDORF), to issue retail receipts

  • ADIME: ΜF-EJ210, MF-EJ320, ME-EJ320B

Solutions by OSS use a special certified software for communication with the ADIME mechanisms of the company.

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού