Έλεγχος πρόσβασης με συστήματα της SCAN

Extensions

Access control
Access control

Interconnection between the Open Fitness software and Scan Hellas’ systems, in order to control access with the use of a turnkey in the gym spaces, to meet the needs of the Planet Gyms chain.

Benefits 

Automated process for members’ entering through card use, checking members’ entering without a subscription with a respective increase in subscriptions.

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού