Διασύνδεση με τράπεζες - Πληρωμές

Extensions

Interconnection with banks - Payments
Interconnection with banks - Payments

Developing a solution for Open Accounting in cooperation with DATAMATION, in order to automate the processes for payment with remittances. It includes Work Flow processes for preparing payments, updating DATAMATION’s systems for the electronic approval of payments, updating banks with payments components, and updating ERP Οpen Accounting with the respective accounting entries.

Benefits

Full automation of manual processes for payment approval.

Full elimination of processes regarding checks.

Major decrease in the accounting department personnel’s occupation time for suppliers’ payments.

 

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού