Διασύνδεση με συστήματα κρατήσεων Ακτοπλοίας της LINKOSS (FORTH CRS )

Extensions

Interconnection with the booking systems for ferry boats of the LINKOSS company

Interconnection with the booking systems for ferry boats of the LINKOSS company

Interconnection between Open Accounting and the booking systems of the LINKOSS company. Direct connection to the company’s AS400 systems (once they are installed at your space) or through exchanging files. Updating the agents’ credit limit, entering tickets settlements into Open Accounting, and updating the relevant income accounts and agents’ accounts. Entering tickets into the ΟSS’ statistics systems.

Benefits

  • Automating processes
  • Minimizing errors
  • Immediate update of all systems
  • Less occupation time.
Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού