Σάρωση και διαχείριση εγγράφων - Document Management

Extensions

Document Digitalization & Management
Document Digitalization & Management

Scan and Document Management

Create a solution for scanning and converting printed documents to digital documents using CPI KODAK devices.
Save to database and link to system registrations.
Creating a document management database, storing the offers of your suppliers and the offers to your customers.

Ideal for managing OSS inbound and outbound protocols.

Benefits

  • Electronic archiving of documents.
  • Reduction of document handling and printing.
  • Direct access to any document through the system registrations.
  • Monitoring document handling.

 

Κλείσιμο πάνελ αναζήτησης
Κλείσιμο πάνελ εναλλαγής γλωσσας
Κλείσιμο πάνελ διαμοιρασμού